අවු 1-3 අතරේ වයස ඇති දරුවෙක් වේදනාවෙන් පෙලෙන බව හඳුනා ගත හැකි සාධක මොනවාද?

By: - 2019 අගෝස්තු 27
baby


වැඩිහිටි පූද්ගලයාගේ වේදනාව ප්‍රධාන ගැටලුවක් ලෙස හඳුනාගෙන තිබුණත් ළමා රෝගියෙකුගේ වේදනාවට එතරම්ම විශේෂ අවධානයක් අතීතයේදී යොමු වුණේ නැහැ. ඒත් අද වෙද්දී දරුවන්ගේ වේදනාව පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු වී තිබෙනවා. ඒ නිසාම ප්‍රතිකාරවලදී පවා ළමුන්ගේ වේදනාව සැලකිල්ලට අරගෙන වේදනාව අඩු කිරීමෙන් හෝ වේදනාව දැනීම වැළැක්වීමෙන් ප්‍රතිකාර ලබාදීම සිදු වෙනවා.

පුංචි දරුවන්ට වේදනාවක් ඇති වුවත් ඒ පිළිබඳව නිවැරදිව ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාවක් නොමැති නිසාම වේදනාව හඳුනා ගැනීමට සිදුවන්නේ ඒ සම්බන්ධ චර්යාවන් ලෙස කටහඬින් කරනු ලබන ශබ්දයන්, මුහුණෙන් ප්‍රකාශිත හැඟීම් හා චර්යාවන් අනුවයි.

දරුවෙකු වේදනාව පෙන්වන ප්‍රධාන ලක්‍ෂණය මෙන්ම පොදු ලක්‍ෂණය වන්නේ හැඬීමයි. බොහෝ දරුවන් හැඬීමේදී කඳුළු ඇතිව හෝ නැතිව කෑ ගසයි, නමුත් තද වේදනාවකදී කඳුළු ඇති වේ. මීට අමතරව වේදනාව පහත ආකාරයට පෙන්විය හැක.


ශරීර චලන - Body movements

 • චලනයක් සීමා වීම හෝ චලනය කිරීමට නොහැකි වීම.
 • අසාමාන්‍ය ඉරියව් පවත්වා ගැනීම හා ප්‍රතිරූපයේ වෙනස්කම්.
 • ශාරීරික අවහිර කිරීම් (Physical restraint) - ශරීරය තුළින් යම් බාධයකන් ඇති කිරීම.

  උදා: අත්, පාවල පේශී තද කිරීම.

  අතින් හෝ පයින් ගැසීම.

  දැඟිලීම.


මුහුණ ආශ්‍රිතව

 • කඳුළු
 • මුහුණෙන් ප්‍රකාශනය වන හැඟීම්

  උදා: මුහුණ විරූපි කිරීම (Grimacing)

  ඇහි බැම/නලල රැලි කිරීම, කට ඇද වීම, දත් ඇඳි තද කිරීම" දිව සපා ගැනීම.


වාචිකව

 • හැඬීම හෝ යටි ගිරියෙන් කෑගැසීම (Screaming)
 • සුසුම් හෙලීම
 • කෙඳිරි ගෑම
 • අසාමාන්‍ය හඬවල් ඇති කිරීම හා ස්වරයේ වෙනස්කම්
 • තම ශබ්ද කෝෂයේ කුඩා වචන උපයෝගී කරගනිමින් චතුර ලෙස කථා කිරීමට නොහැකි වීම

හැඟීම්වලින්

 • තරහ
 • කණගාටුව

ශාරීරික සංඥා

 • නාඩි වේගය වැඩි වීම.
 • ස්වසන වේගය වැඩි වීම.
 • දහදිය දැමීම.
 • ක්ලාන්තය.

අවු 1-3 දක්වා දරුවන්ට විශේෂයෙන් මුහුණෙන් ප්‍රකාශ වන හැඟීම් විස්තර කිරීමට අපහසු නිසා දරුවන්ගේ මුහුණෙන් ප්‍රකාශිත වේදනාව ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ගෙන් දැනගෙන ඒ අනුව අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහා මිනුම් දඩු (Scales) සකස් කර ඇත.

උදා: Face’s Scale

එනම් දරුවාගේ සිනාසෙන මුහුණක සිට අඬන මුහුණක් දක්වා අවස්ථා උපයෝගී කරගෙන සිදු කරයි. ඉහත ලක්‍ෂණයන් උපයෝගී කරගෙන දරුවන්ගේ වේදනාවේ ප්‍රමාණය තක්සේරු කර ප්‍රතිකාර ලබාදීම හෝ වේදනාව දැනීම නතර කිරීමට නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාව සමත් වී ඇත.

කුරුණෑගල, පළාත් මහා රෝහලේ නොමේරු ළදරු දැඩි සත්කාර ඒකකයේ සූතිකා පුහුණු හෙද නිලධාරිනි (1 ශ්‍රේණිය) ක්‍රිෂාන්ති ගංගා කුමාරිහාමි මහත්මියගේ ලිපියකි.

Terms and conditions

All the articles and videos that publish on Baby Cheramy website is an intellectual property of the Hemas Manufacturing (Pvt) Ltd. It’s illegal to publish our articles or images on other websites, printed media or electronic media without having a written permission of the company.Read More